Phim ảnh

Mẹ ra đi nơi này vẫn thế. Vẫn có mẹ trong tim chúng con.