Nơi an nghỉ

Bareville Union Cemetery, 74 Brethren Church Road, Leola, PA 17540

Bareville Union Cemetery

Healing Tree

Above you rests a Healing Tree,
with branches to the sky.
Its roots planted deeply
connecting you and I.
Its shape, its trunk, its stature,
represent your life.
The trials and tribulations,
the joys, the tears, the strife.
From the Healing Tree I shall take
a ring shaped like a dove
A ring to hold precious memories
of your unforgotten love.

Cây Hằng Chữa

Cây Hằng Chữa tỏa bóng trên Mẹ
chạc của cây vươn đến bầu trời.
Rễ cây cắm xuống sâu vô tận
kết nối Mẹ về lại bên con.
Dáng của cây, thân cây, kích cỡ
đại diện cho một đời của Mẹ.
Những thử thách và những tranh đấu
những vui buồn và những khó khăn.
Con xin lấy từ Cây Hằng Chữa
chiếc nhẫn mang hình dáng bồ câu.
chiếc nhẫn đong đầy những kỷ niệm
tình thương của Mẹ con mãi mãi không quên.

Dịch bởi Nguyễn Linh